EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-02-2021 13:17   Güncelleme : 16-02-2021 13:17

Türkiye İktisat Kongresİ

CHP Adapazarı İlçe Bakanı Füsun Çetin; Lozan Barış görüşmelerinin kesintiye uğradığı ve henüz Cumhuriyetin ilan edilmediği bir tarihte Mustafa Kemal ülkenin Ekonomik Kalkınması için amaç ve yöntemlerin saptanacağı İktisat Kongresinin toplanmasını istedi.17 Şubat - 4 Mart 1923’te yapılan İzmir İktisat Kongresi’ne işçi, çiftçi, tüccar, sanayici 1135 temsilci katıldı.

Türkiye İktisat Kongresİ

 

1923 Türkiye İktisat Kongresi'nde ATATÜRK ne devletçi ne de özel sermayeye dayalı herhangi bir hazır reçete öneriyordu. Çözüme varmak için bir arayış içine girilmiş, dışarıdaki çeşitli deneyimler incelenip içerideki tartışma ve gelişmeleri değerlendirerek sonuca gidilmek istenmiştir. 17 Şubat 1923'te toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında Mustafa Kemal, ekonomik bağımsızlığın önemine dikkat çekmiştir. Bu kongrede iktisadî gelişme ve yükselme için köklü bir program yapılacağı, ancak bu programın düzenlenmesinde önce iktisatla ilgili olanların bir araya toplanacağı, bunların alacağı kararların programı oluşturacağı ifade edilerek çiftçi, tüccar, amele (işçi), sanayici, banka, şirket temsilcilerinin toplanacağı açıklanmıştır.

 

Kongre sonunda Misak-ı İktisadî oy birliğiyle benimsendi.

    Ekonomi Andı olan misakın özü şöyleydi:

   -Ekonomide bağımsızlıktan fedakârlık edilmemeli.

   -Öncelikle millî kaynaklar değerlendirilmeli.

   -Yabancı sermaye zararlı olmayacak şekilde gelebilir.

   -Büyük devletlerin boyunduruğu altına girilmemeli.

   -Üretici, sanayici, ihracatçı desteklenmeli.

   -Çiftçiye kredi verilerek, girişimciler teşvik edilmeli.

   -Kredi ve teşvikleri kurulacak millî banka üstlenmeli.

   -Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalı.

   -Dış rekabete dayanabilmek için sanayi toplu ve bütün olarak kurulmalı.

   -Demiryolu inşaatı programa bağlanmalı.

   -İş erbabına amele değil, işçi denilmeli.’

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ün söylediği gibi ‘’Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa  meydana gelen zaferler payidar olmaz’’

AKP nin piyasacı beş kişilik yandaş merkezli ekonomi modelinden süratle vazgeçip cumhuriyetin kurucularının ortaya koyduğu değer ve ilkelerini esas alan bir yönetim anlayışı sergilemelidir. CHP iktidarında her alanda olduğu gibi Ekonomide de kurtuluş savaş ruhuyla merkezine hakın bütün kesimlerini kapsayan ekonomik modelleri uygulamakta kararlıyız. AŞKIN OKTAY