GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-07-2020 12:51   Güncelleme : 13-07-2020 13:52

Tedbir ve Tavsiyelerin Yerine Getirilmesinden İş veren Sorumludur

İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Soyer kamu oyuna yapmış olduğu açıklamada; İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası İSG-SEN, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yaptığı açıklamada, iş kazalarının sebebinin İSG uzmanlarının olmadığını söyledi

Tedbir ve Tavsiyelerin Yerine Getirilmesinden İş veren Sorumludur

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN), Hendek’te meydana gelen Havai Fişek Fabrikası Patlaması sonrası İSG Uzmanının iş kazası sonrası tutuklanmasına dikkat çekmek maksadıyla bugün AKM önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına İyi Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve İyi Parti Adapazarı İlçe Başkanı Serdip Dokumacı’da katıldı. BELİRLİLİK İLKESİ Anayasanın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden birisinin belirlilik olduğunu vurgulayan İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Sayar, “Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması gerekir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir” dedi.

SUÇLARIN KANUNİLİĞİ

Sayar, Anayasanın 38. maddesinin ilk fıkrasında, ‘Kimse, kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.’ denilerek “suçların kanuniliği”, üçüncü fıkrasında da “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” denilerek, ‘cezaların kanuniliği’ ilkesi öngörülmüştür. Anayasanın 38. maddesine paralel olarak Türk Ceza Kanunu’nun 2. Maddesin de yer alan ‘suçta ve cezada kanunilik’ ilkesi uyarınca, hangi fiillerin yasaklandığı ve bu fiillere verilecek cezaların hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi, ceza hukukuna hâkim olan anayasal ilkelerden olup temel hak ve özgürlüklerin önemli güvencelerinden birini oluşturmaktadır” diye konuştu. 

“İSG UZMANLARI TANIK KONUMUNDA OLMALI”

‘Alınmayan önlemler nedeniyle meydana gelen bir iş kazasında İş Güvenliği Uzmanı sanık değil, tanık konumunda olmalıdır’ ifadelerini kullanan Başkan Sayar, “Fabrikada vefat eden işçilere Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar dileriz. Ancak; İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değildir. Aksine iş kazalarını azaltacak yegane personel iş güvenliği uzmanlarıdır. Tıpkı hastalıkların sebebinin doktorlar olmadığı gibi. Kamuoyu vicdanını rahatlatmak için tutuklanan meslektaşımız serbest bırakılmalıdır. Tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmek üzere Aslı Bozkurt serbest bırakılmalıdır. İş güvenliği uzmanlarına özgürlük, iş güvenliği uzmanı tutuklanamaz” şeklinde konuştu.