SİYASET
Giriş Tarihi : 10-12-2020 18:21   Güncelleme : 10-12-2020 18:21

İnsan haklarının temelinde “insan onuru” vardır.

CHP MYK üyesi Sakarya kadınlar kolları başkanı Azize Çeroğlu, 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edilmesinin yıldönümü tüm dünyada ‘’İnsan Hakları Günü’’ olarak kutlanmaktadır. Bu günde ne yazık ki hem dünyada hem ülkemizde insan olma onurunu kutlamak yerine her geçen gün artan insan hakları ihlallerini anlatmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

İnsan haklarının temelinde “insan onuru” vardır.

Azize Çeroğlu; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günu ’nü için kutmala mesajında; 

İnsan haklarının temelinde “insan onuru” vardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin yıldönümünde, insan onuru öneçıkarılamıyorsa, bir insanının onuruna uygun bir yaşamsağlanamıyorsa,barınacak bir yeri yoksa,beslenmesi yeterli değilse,sağlık hizmetlerine erişemiyorsa insan haklarına sahip olmasından bahsedemeyiz.Toplumun güçsüz bireyleri toplumun güçlü̈ bireyleriyle devletten eşitdüzeyde saygı görmüyor, eşit olanaklardan yararlanamıyor ve güçsüzler devlet tarafından korunamıyorsa o devletin gücü̈ de hükümsüzdür

Bir devletin güçlü olması o ülkeninyönetiminin demokratik olup olmamasıyla ilgilidir.Bir ülke demokrasiden uzaklaşıp, yönetim taraflaştıkça bireylerin alanı daralır.Hatta ortadan kalkar.Yargının, yürütmenin denetimi altına girdiğiülkelerde bireyin temel hak ve özgürlüklerinin de güvencesi yok demektir

Eğer bir ülkedevar olan bir iktidar ifade özgürlüğüne keyfiyete göre uygulamalar getirirse;muhalifler,demokrasi mücadelesi verenler,iktidarların istemediğişeylerisöyleyenakademisyenler,hukukçular,gazeteciler tutuklanırlarsa o ülkede insan haklarından bahsetmek mümkündeğildir. İfade özgürlüğünün yanında insanın en doğal hakkı olan toplu eylemler şiddetle engellenir, güç̧ kullanılırsa o ülkede insan hakları ihlalleri had safhada demektir.

İnsanın en temel haklarının düşmanı olan savaş̧ ve terör neden tırmandırılıyor? Milyonlarca insanın yurtlarını neden terk etmek zorunda kalıyor?İnsanlık onurunu kıran işkence ve cezalar neden sürüyor?İnsanlık korkudan ve yoksulluktan neden kurtulamıyor, çocuklar neden güveniçindeyaşayamıyor?Kadın erkek eşitliğinin neden sağlanamıyor?Neden eğitim ve sağlık haklarından bireyler eşit olarak yararlanamıyor? Din ve vicdan özgürlüğünün neden yaşamageçirilemiyor?İfade özgürlüğü neden yeterli ölçüde kullanılamıyor? Neden insanlar adil yargılanma hakkından yoksunlar.Bunları usanmadan gündeme getirmek, insan haklarını ihlal edenleri sorgulamak, evrensel hukukun yaygınlaşmasıiçinmücadele etmek ve bu hakların sadece metinlerde kalmasını değil, uygulamaya geçmesini hedeflemek hem hakkımız, hem de görevimizdir.

Ne yazık ki Ülkemizde yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, adil yargılanma, savunma, sağlıklıçevredeyaşama, eğitim, barınma gibi en temel hakların ihlal edildiği; hemen her gün kadın cinayetlerinin yaşandığı, ilkel şartlarda düşük ücretlereçalışanisçilerin tedbirden uzak maden ocaklarında ya da denetimsiz tersane sahalarında can verdiği, yine çocukların cinsel istismar aracı haline geldiği ve buna benzer durumların, ihlallerin sıkçayaşandığı ortadadır.

Bu anlamlı günde insanlığın, insan olma sorumluluk ve bilinciyle hareket ettiği, hak ihlallerinin yaşanmadığı, “İnsanım; o zaman, insanlara karşı yapılan kötü̈ ve haksız davranışlarakarşı duyarsız kalamam” düşüncesinin özümsenerek kabul görmesi en büyükdileğimdir.

İnsan kalarak yaşayanlar ve bu bilinçlemücadele edenleri sevgiyle selamlıyor,hakları uğruna can verenleri saygıyla anıyor,umutla tüm insanlığın

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günu ’nü kutluyorum.