SİYASET
Giriş Tarihi : 24-03-2021 16:36   Güncelleme : 24-03-2021 16:36

CHP'den Gelecek partisine ziyaret

CHP İl Başkanı Sayın Ecevit Keleş ve ekibi Gelecek Partisini ziyaret ettiler.

CHP'den  Gelecek partisine ziyaret

Ziyaret esnasında yerel ve ulusal sorunlara eğilinmiş, her iki parti de çözüm önerilerini sunmuşlardır.

 Türkiye'nin halledilemeyecek meselesinin bulunmadığı; adalete, liyakata, demokrasiye önem veren ve hırsızlığı, yolsuzluğu,israfı ve kayırmacılığı engelleyen bir yönetimin bu problemleri kolayca aşacağı belirtilmiştir. 

Bunun en etkili yolunun güçlendirilmiş parlementer sisteme geçiş olduğu konusunda mutabakata varılmıştır.

 Sakarya özelinde ise ranta dayalı imar planlarının tarım topraklarının elden çıkmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. 

Su politikasının olmamasının ve olur olmaz yerde su fabrikalarına verilen izinlerin gelecekte kaçınılmaz olarak su kıtlığına yol açabileceği belirtilmiştir. 

Belediyenin fidan yetiştiricileri ve marketlerle rekabet halinde olduğunun altı çizilerek serbest piyasa ekonomisine aykırı olan bu faaliyetin aynı zamanda haksız rekabete de yol açtığı ifade edilmiştir.

 Sanayinin İstanbul'dan Sakarya'ya kayması sonucu meydana gelecek nüfus artışı ile ilgili olarak başta ulaşım olmak üzere alt yapı yatırımlarının şimdiden planlanması gerektiğinin aksi taktirde yakın gelecekte bir çok sorunla yüzleşilmek durumda kalınacağının altı çizilmiştir. 

Demokrasi paydasında birleşen tüm partilerin birbirleri ile iletişim ve yardımlaşma anlamında ortak hareket etmesi ve daha sık buluşma temennisi ile ziyaret sonlandırılmıştır.