SİYASET
Giriş Tarihi : 07-04-2021 20:51   Güncelleme : 07-04-2021 21:13

CHP’den Bilgi Edinme Kanunu gereği Cevaplanması üzerine Sorular

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Ayşe Füsun Çetin, Adapazarı Belediyesi ve Büyükşehir’e 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği aşağıda ki sorularımıza yazılı olarak yanıt verilmesini arz ederiz diyerek dilekçe verdiler..

CHP’den Bilgi Edinme Kanunu gereği Cevaplanması üzerine Sorular

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Sakarya Büyükşehir ve Adapazarı Belediyesine ait 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı ilçe Yönetimi olarak konunun uzmanlarıyla şehrimizi son derece ilgilendiren bu raporu okuduk, üzerinde çalıştık ve Sakarya kamuoyuna önem arz eden bazı hususlar hakkında bu basın açıklamasını yaptık.

Herkesin bildiği ve kanunlarımızın da emrettiği gibi: İdareler; yaptıkları faaliyetler, uyguladıkları idari ve mali politikalar ile yapılacak ihaleler vs. gibi konularda; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar. Ancak, ne yazık ki Sakarya Büyükşehir ve Adapazarı Belediyesi, 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da belirtildiği gibi, birçok konuda bahsettiğimiz ilke ve kurallar dışında tasarruflarda bulunmuştur.

      Sakarya Büyükşehir ve Adapazarı Belediyesi’nin yöneticilerinin ve başkanlarının sorumluluğu kamuya yani Sakarya halkına karşıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı İlçe Başkanlığı olarak Sayıştay denetimin de dikkat çekilen konuların tamamına itirazlarımızı etmiş söz konusu usulsüzlükler ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmiştik. Söz konusu tespitlerin bir an önce giderilmesi ve yeni dönemdeki icraatları ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi ile ilgili Sakarya halkından almış olduğumuz sorumlulukla gerekli takibi ve denetimi yapmaya devam etmek adına Sakarya Büyükşehir ve Adapazarı Belediyesine aşağıdaki soruları dilekçe ile bilgi edinme kapsamında yanıtlanması istemiyle Posta yoluyla kendilerine verdik.

        İlgilileri gerekli hassasiyetleri göstermeye davet ediyor, Sakarya halkının haklarını korumak adına adil şeffaf hesap veren bir yönetim anlayışını tesis edene dek mücadelemizin süreceğinin bilinmesini istiyoruz.

-------

Chp Adapazarı İlçe Bşk

AYŞE FÜSUN ÇETİN

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ADAPAZARI / SAKARYA

Tarih :  06.04.2021                                  SAYI :15

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği aşağıda ki sorularımıza yazılı olarak yanıt verilmesini arz ederiz.

1- Belediye başkanı seçildiğiniz de belediyenizin borç ne kadar dı , 31.12.2020 tarihi itibari ile belediyenizin toplam borcu ne kadar?

2- Göreve geldiğinizde belediye bünyesinde kadrolu ve taşeron olarak kaç personel istihdam edilmekteydi, şuan taşeron ve kadrolu olarak kaç personeliniz var?

3- Göreve geldiğinizden bu yana kaç işçinin iş ine son verildi, kaç  işçi istihdam edildi bunların kaç tanesi taşeron kaç tanesi kadrolu?

4- İşe aldığınız personel alımında kpss puanlarını baz aldınız mı, göreve geldiğiniz günden bu yana istihdam ettiğiniz personellerin en düşük ve en yüksek kpps puanları kaç , kpps yi dikkate almadıysanız hangi liyakat ölçüsünü esas aldınız?

5- 2020 yılın da toplam kaç kişiye ne kadarlık sosyal yardım yapıldı, yapılan sosyal yardımlar belediye bütçenizin yüzde kaçı oranında gerçekleşti?

6- Sayıştay raporunda belediyenizle ilgili tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili bir  çalışmanız oldu mu olduysa bu çalışmalar neler?

7- Adapazarı belediyesi olarak belediyeniz sınırları içersin de faaliyet gösteren esnafla ilgili nakdi yardım, kira yardımı ve belediyenizce tahsil edilen vergilerin alınmaması ya da ertelenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mı?

8- Göreve geldiğiniz den bu yana belediye sınırlarınız içerisin de yeşil alan oluşturma çalışmanız oldu mu, olduysa göreve geldiğinizden bu yana yeşil alan stoğunda ne kadar bir artış sağlandı. (millet bahçeleri hariç belediye bütçesinden yapılanlar)

9- Belediyeniz sınırları içerisin de olası bir deprem riskine karşı  bir eylem planınız var mı? Belediyeniz sınırları içerisin de mevcut olan riskli bina stoklarıyla ilgili bir envanter çalışmanız oldu mu olduysa sayıları ve mevcut bina stoğuna oranı nedir? Kentsel dönüşüm projeleri  çalışmanız var mı varsa nereleri kapsamakta ve en yakın hangi tarihte hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

10- Belediye olarak çok yoğun olarak yaşanan işsizlik sorununun çözümü adına istihdam yaratacak projeler geliştirmeyi düşünüyor musunuz varsa neler?

11- Göreve geldiğinizden bu yana doğrudan tedarik ya da ihale ile (ayrı ayrı belirtilmek suretiyle 1.000.000 tl ve üzerinde kaç şirketle iş yaptınız isimleri ve belediyenize verdiği hizmetin içeriği nelerdir?

Saygılarımızla

------------------

Chp Adapazarı İlçe Başkanlığı

 AYŞE FÜSUN ÇETİN

Adres: Cumhuriyet, Dr. Kamil Sk. No:3, 54100 Adapazarı/Sakarya

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

SAKARYA

Tarih :06.04.2021

Sayı  :15

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme  Kanunu gereği aşağıda ki sorularımıza yazılı olarak yanıt verilmesini arz ederiz.

 

1- Belediye başkanı seçildiğiniz de belediyenizin borç ne kadardı , 31.12.2020 tarihi itibari ile belediyenizin toplam borcu ne kadar?

2- Göreve geldiğinizde belediye bünyesinde kadrolu ve taşeron olarak kaç personel istihdam edilmekteydi, şuan taşeron ve kadrolu olarak kaç personeliniz var?

3- Göreve geldiğinizden bu yana kaç işçinin iş ine son veridl, kaç  işçi istihdam edildi bunların kaç tanesi taşeron kaç tanesi kadro lu ?

4- İşe aldığınız personel alımında kpss puanlarını baz aldınız mı, göreve geldiğiniz günden bu yana istihdam ettiğiniz personellerin en düşük ve en yüksek kpps puanları kaç , kpps yi dikkate almadıysanız hangi liyakat ölçüsünü esas aldınız?

5- 2020 yılın da toplam kaç kişiye ne kadarlık sosyal yardım yapıldı, yapılan sosyal yardımlar belediye bütçenizin yüzde kaçı oranında gerçekleşti?

6- Sayıştay raporunda belediyenizle ilgili tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ile ilgili bir  çalışmanız oldu mu olduysa bu çalışmalar neler?

7- Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak belediyeniz sınırları içersin de faaliyet gösteren esnafla ilgili nakdi yardım, kira yardımı ve belediyenizce tahsil edilen vergilerin alınmaması ya da ertelenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mı?

8- Göreve geldiğiniz den bu yana belediye sınırlarınız içerisin de yeşil alan oluşturma çalışmanız oldu mu, olduysa göreve geldiğinizden bu yana yeşil alan stoğunda ne kadar bir artış sağlandı. (millet bahçeleri hariç belediye bütçesinden yapılanlar)

9- Belediyeniz sınırları içerisin de olası bir deprem riskine karşı  bir eylem planınız var mı? Belediyeniz sınırları içerisin de mevcut olan riskli bina stoklarıyla ilgili bir envanter çalışmanız oldu mu olduysa sayıları ve mevcut bina stoğuna oranı nedir? Kentsel dönüşüm projeleri  çalışmanız var mı varsa nereleri kapsamakta ve en yakın hangi tarihte hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

10- Göreve geldiğiniz de vatandaşın evlerinde kullandığı suyun 1 m3 ü ne kadardı şuan ne kadar?

11- Yapımı devam eden sgk kavşağını ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Kavşağın yapımının bu kadar uzun sürmesinin nedeni nedir?

12- Çay kur işletmelerinde ki yönetim kurulu üyeliğiniz devam ediyor mu? Oradan maaş huzur hakkı yada hangi nam ve isim adı altında olursa olsun bir kazanç elde ediyor musunuz? Çay kur işletmelerinde görev yapmaya devam etmenizin sizi seçen sakarya halkına hizmette bir eksiklik yada sakarya’mızın sorunlarına odaklanmada bir handikap oluşturduğunu düşünerek çay kur işletmesindeki görevinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

13- Belediye olarak çok yoğun olarak yaşanan işsizlik sorununun çözümü adına istihdam yaratacak projeler geliştirmeyi düşünüyor musunuz varsa neler?

14- Göreve geldiğinizden bu yana doğrudan tedarik ya da ihale ile (ayrı ayrı belirtilmek suretiyle 1.000.000 tl ve üzerinde kaç şirketle iş yaptınız isimleri ve belediyenize verdiği hizmetin içeriği nelerdir?

15- AFA Kültür merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mı, varsa şuan hangi aşamadadır?

16- 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili eski statülerine dönmeleriyle ilgili olarak belediyeniz bünyesinde bir çalışma yapılmaktamıdır, hangi köyler bu kapsama girmektedir?

 

Saygılarımızla

Chp Adapazarı  İlçe Başkanlığı

 AYŞE FÜSUN ÇETİN

 Adres: Cumhuriyet, Dr. Kamil Sk. No:3, 54100 Adapazarı/Sakarya

 

AŞKIN OKTAY